Ngày 13 tháng 05 năm 2020 tại Đồ Sơn, Sơn Lubec kết hợp với hội cổ động viên Hải Phòng tổ chưc buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thành Phố Hải Phòng. Buổi lễ có sự tham dự của 150 hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng và ban lãnh đạo cùng một số CBCNV sơn Lubec.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Phòng luôn là vùng đất địa linh của Tổ quốc. Từ thuở Nữ tướng Lê Chân khai sinh vùng đất Hải Phòng xưa, đến những năm tháng lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng - 3 lần diễn ra chiến thắng vang dội đánh đuổi giặc ngoại xâm xây dựng đất nước. Bước vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân thành phố đồng lòng chung sức, anh dũng, kiên cường cùng cả nước giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí sôi động, cuồng nhiệt đặc trưng của cổ động viên bóng đá Hải Phòng là pháo sáng và nhạc DJ.

Video lễ kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.