Ngày 15 -16 tháng 4 năm 2021 đại diện Công ty CP APS Paint Việt Nam đã trao thưởng vàng cho các nhà phân phối xuất sắc quý I năm 2021. Quý I năm 2021 tuy xẩy ra tình tình bệnh dịch Covid 19 nghiêm trọng, nhưng các đại lý sơn Lubec đã vượt qua khó khăn, bán hàng vượt doanh số do nhà máy đề ra. Đại lý anh Phượng - Chi nhánh Hải Phòng, Nhà phân phối Bình Nguyên - Hà Nội là các đại lý có thành tích bán hàng xuất sắc tính trong 3 tháng đầu năm 2021. Sau đây là hình ảnh trao thưởng cho các nhà phân phối:

Đại diện Sơn Lubec trao thưởng cho anh Phượng

Đại diện sơn Lubec trao thưởng cho nhà Phân phối Bình Nguyên - Hà Nội.